DANH MỤC SẢN PHẨM

USB thẻ nhựa

AUSB12
Product size: 2-4-8-16-32GB

USB thẻ nhôm

AUSB11
Product size: 85mm x 54mm x 2.6mm

USB kim loại

AUSB10
Product size: 85mm x 54mm x 2.6mm

USB NHỰA

AUSB09
Product size:

USB NHỰA

AUSB08
Product size: 74mm x 20mm x 7mm

USB 3.0 Team Group C143 (16GB)

AUSB07
Product size: 16GB

USB Sandisk 16GB

AUSB06
Product size: 16GB

USB Kingston 16GB DT100G3

AUSB05
Product size: 16GB

USB Apacer 16GB AH334

AUSB04
Product size: 16GB

USB HP 16GB V285W

AUSB03
Product size:

USB Apacer 16GB AH355

AUSB02
Product size: 6.5cm x 2.1cm x 0.8cm

USB Apacer 16GB AH350

AUSB01
Product size: 16GB