DANH MỤC SẢN PHẨM

Đĩa sứ trắng

ADS11
Product size:

Đĩa sứ trắng

ADS10
Product size:

Đĩa sứ trắng

ADS06
Product size: 9 inch

Đĩa sứ trắng

ADS05
Product size: 10 inch

Đĩa sứ trắng

ADS04
Product size: 8-9-10 inch

Đĩa sứ trắng

ADS03
Product size: 10 inch

Đĩa sứ trắng viền xanh

ADS02
Product size: 9 inch

Đĩa sứ trắng

ADS01
Product size: 8-9-10inch